23 iyul / 2021

“CAMAL” LTD ŞİRKƏTİ İCELAND BRENDİ “PLATIN-2021” SƏVİYYƏLİ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ NİŞANI İLƏ TƏLTİF OLUNUB

Azad İstehlakçılar Birliyi (AİB) “CAMAL” LTD şirkəti “İceland” dondurmaları istehsalı müəssisəsi “PLATIN-2021” səviyyəli nişana layiq görülmüşdür.


CAMAL LTD ŞİRKƏTİ İCELAND BRENDİ PLATIN-2021 SƏVİYYƏLİ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ NİŞANI İLƏ TƏLTİF OLUNUB

ƏLAQƏ FORMASI