01 iyun / 2021

İCELAND MARKASI “BRAND AWARD AZERBAİJAN” MİLLİ MÜSABİQƏSİNDƏ QALİB GƏLDİ

İCELAND markası 26 aprel – 23 may tarixində keçirilmiş“Brand Award Azerbaijan” milli müsabiqəsində iştirak etməklə 2020-ci ilin 50 ən tanınan brendlərin siyahısına daxil oldu. Səsvermə müstəqil beynəlxalq SURVEYMONKEY platformada keçirildi.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində təşkil olunan milli və regional “Brand Award”, 2021-ci ilin sonunda İCELAND markası “Brand Award International” müsabiqəsində iştirak etmək imkanı əladə etmişdir.


İCELAND MARKASI “BRAND AWARD AZERBAİJAN” MİLLİ MÜSABİQƏSİNDƏ QALİB GƏLDİ


İCELAND markası “Brand Award Azerbaijan” milli müsabiqəsində qalib gəldi

ƏLAQƏ FORMASI