05 iyul / 2013

ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ ÜZRƏ MENECMENT SİSTEMİNİN TƏTBİQ EDİLMƏSI

"Camal Ltd" şirkəti müvəffəqiyyətlə ərzaq təhlükəsizliyi üzrə menecment sistemini tətbiq edib və ondan istifadə edir.

ƏLAQƏ FORMASI